/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

28/1/2005

Allan Olsen citat….

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 12:08

Fra Allan Olsens sang “Wir will ein Danmark” stammer nedenstående citat (med min fremhævning), som jeg egentlig synes bør nævnes i denne valgkampstid:

jeg ser dem i Kastrup forpjuskede i umoderne tøj
klamt af koldsved
og med spinkle forhåbningers anstrøg
jeg ser plasticblomsten af Danmarks dumhed stå frem
skyklapperslips der siger – send hele bundtet hjem
horisont som en mink
tom som en Texacoplasticdunk

apropos benzin
glem alt om Lübeck og Berlin
hør hvad din dronning sir’
vi vil ikke ha’ molotovfjolser og mordbrændere her

Powered by WordPress