/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

24/3/2004

Ufrivillig barnløshed? Ufrivillig ufrugtbarhed!

Filed under: Løst og fast — Uffe R. B. Andersen @ 22:24

Efter mange års stagnerende fødselstal, bliver der nu igen født flere børn i Danmark – det kunne man læse i dagens udgave af Urban. Begejstringen vil næsten ingen ende tage, idet der er født en procent flere børn i 2003, end i det foregående.

I samme udgave af Urban kan man læse om amternes nye praksis for fertilitetsbehandling. Flere amter er begyndt at tilbyde hjælp til barn nummer to, hvor man ellers tidligere har været henvist til dyre privatklinikker. Tilbudet gælder de par, der i forvejen har gennemgået fertilitetsbehandling og ved den lejlighed har fået nedfrosset overskydende befrugtede æg.

Den praksis vil Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) , med et lovforslag, nu forbyde. Et af Venstres argumenter imod denne praksis er, at folk ikke længere er barnløse, når de har fået barn nummer et og at barnløshed iøvrigt ikke er en sygdom!

Det er skræmmende, at der sidder så store ignoranter i Folketinget. Nej, barnløshed er måske ikke en sygdom – der er for eksempel mange der frivilligt vælger at være barnløse. Nu er det imidlertid ikke barnløshed man behandler, men ufrivillig ufrugtbarhed. Hvis Hr. Løkke Rasmussen ikke mener det er en sygdom, så mener jeg ikke Hr. Løkke Rasmussen besidder den rette indsigt og de rette kvalifikationer til at bestride en post som sundhedsminister.

Overlæge Anders Nyboe Andersen fra Rigshospitalets fertilitetsklinik taler om forskellige grader af frugtbarhed:

  • Frivillig frugtbarhed – ønsket graviditet
  • Frivillig ufrugtbarhed – sterilisering, brug af p-piller
  • Ufrivillig frugtbarhed – uønsket graviditet
  • Ufrivillig ufrugtbarhed – nedsat fertilitet

I det offentlige sygehusvæsen er der masser af hjælp at hente til de tre første grupper. Gravide tilbydes skanninger, fødselsforberedelser, jordemoderkonsultationer og fødsel på et sygehus, under opsyn af dygtige læger. Sterilisering foretages ligeledes af det offentlige, ganske uden beregning. Og er man så uheldig, at man er blevet uønsket gravid, så kan man få foretaget en abort – ja, man kan faktisk få foretaget alle dem har lyst til, på det offentliges regning. Ingen af disse tre kategorier kan regnes som værende sygdom, men tilbuddene mangler bestemt ikke.

Vil Hr. Løkke Rasmussen så tage konsekvensen af VK-regeringen spareiver? Én abort pr. person, resten må vi selv betale? Én fødsel pr. person, resten må vi selv betale? Én gynækologundersøgelse i forbindelse med p-piller, resten må vi selv betale? Jeg tvivler.

Amternes tilbud om hjælp til barn nummer to hænger sammen med den stigende succesrate på fertilitetsbehandlingerne – hvor der før ofte skulle bruges tre forsøg, lykkedes det nu oftere i første eller andet. Amterne opererer altså indenfor de givne budgetter, når de tilbyder denne ekstra hjælp. Amterne selv synes pengene er givet godt – prisen for barn nummer to er blot to trediedele af prisen for første og kvinderne slipper for at skulle igennem den hårde belastning, som en hormonkur er.

Hr. Løkke Rasmussen er tydeligvis ikke selv berørt af ufrivilig barnløshed – så ville han nok have set anderledes på sagen. Maj-Britt og jeg har netop været igennem halvandet års fertilitetsundersøgelser, behandlinger og skuffelser – en oplevelse vi end ikke under Hr. Løkke Rasmussen. Vi har været heldige – det lykkedes i andet forsøg og Maj-Britt er nu gravid med tvillinger. 🙂 Flere end de to børn skal vi nok ikke have, så egentlig kan jeg være ligeglad med Hr. Løkke Rasmussens forslag – men andre er ikke så heldige og de bør ikke lide under Hr. Løkke Rasmussens inkompetence 🙁

Om 10 år forventer lægerne, at op imod 50% af alle danske mænd ikke vil kunne få børn, uden fertilitetsbehandling. Samtidig skriger politikerne op om truslen fra ældrebyrden og ønsker at fjerne eller reducere de yngre årganges muligheder for efterløn og pension (de er jo selv gamle nok til ikke at blive berørt). Nu vil de så også fjerne den yngre generations muligheder for at få de børn, der skal forsørge os, når vi bliver gamle.

Hvem stemmer du på, til næste valg?

Powered by WordPress