/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

12/5/2013

Fra de gode gamle USENET-dage …

Filed under: Humor,In english,Nørderi — Uffe R. B. Andersen @ 17:06

Dear Emily:
How can I choose what groups to post in?
— Confused

Dear Confused:
Pick as many as you can, so that you get the widest audience.  After
all, the net exists to give you an audience.  Ignore those who suggest you
should only use groups where you think the article is highly appropriate.
Pick all groups where anybody might even be slightly interested.
Always make sure followups go to all the groups.  In the rare event
that you post a followup which contains something original, make sure you
expand the list of groups.  Never include a “Followup-to:” line in the
header, since some people might miss part of the valuable discussion in
the fringe groups.
— Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette

7/5/2013

Post-lockout status …

Filed under: Fakta,Politik — Uffe R. B. Andersen @ 8:51

Før:

Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup – Dato: 19. marts 2013

Kære Uffe Andersen

Tak for din henvendelse til kommunalbestyrelsen, hvori du problematiserer, at borgerne ikke får den forventede ydelse fra kommunen, hvis det skulle blive en realitet, at lærerne lockoutes.

Børnene har ret til undervisning, og det betyder, at en stor del af den undervisning, som må aflyses i forbindelse med en evt. lockout, skal efterlæses på et senere tidspunkt.

Vi forventer derfor ikke, at en evt. lockout vil betyde nogen besparelse for Ballerup Kommune.

Med venlig hilsen
Jesper Würtzen

Efter:
Lige lidt info i forhold til skole/hjem-samtalerne.

De aktiviteter, der var planlagt til at blive udført under lockouten bortfalder for resten af skoleåret.
Det betyder desværre, at der ikke bliver afholdt forårs-skole/hjemsamtaler i 2.A, som der plejer.
Det er jo en særlig situation med en lockout og det er bl.a. konsekvensen af den for jer.
Vi vil understrege, at det er et diktat ovenfra, og at det gælder for hele skolen, men at der kan være særlige omstændigheder for enkelte elever på skolen, der gør at nogle bliver indkaldt til en form for samtale. Der er imidlertid ingen elever i 2.A, der falder ind under denne kategori.

(mine fremhævninger i begge tekster)

Så Jesper Würtzen – vil du selv foreslå at vi får vores skattekroner tilbage eller skal jeg møde op i byrådssalen og foreslå det?

Powered by WordPress