/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

28/2/2013

Sikring af fair vilkår ved lockout – åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 18:56

Kære kommunalbestyrelse

Jeg har via dagspressen erfaret, at Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt lockout-varsel til skolelærerne, efter KL selv har valgt at forlade overenskomstforhandlingerne.

Ved en lockout vil en normal virksomhed afskære sig selv fra indtægter, måske bortset fra salg fra eksisterende lagerbeholdning, og dermed opstår en styrkeprøve mellem virksomhed og ansatte – hvem udholder pengemanglen længst?

Jeg vil gerne vide, hvordan Ballerup Kommune vil sørge for at have lige vilkår for sig selv og de lockoutede lærere? Det siger sig selv, at hvis I lockouter lærerne, og forhindrer mine børn i at modtage den undervisning, som jeg betaler skattepenge til, så skal jeres indtægt fjernes, al den stund I ikke leverer varen.

Vil I med det samme afstå fra at modtage kommunal-skattekroner, svarende til jeres udgifter på skolevæsenet, eller vil I sætte pengene ind på konto til senere tilbagebetaling til os, skatteyderne?

Eller tror I seriøst, at jeres læreres elevers forældre vil finansiere jeres konflikt med vores børns lærere?

Denne mail og jeres svar vil blive refereret på udvalgte sociale medier.


Med venlig hilsen – Sincerely
Uffe R. B. Andersen – mailto:urb@twe.net
https://blog.andersen.nu/

12/2/2013

Jeg er IKKE kandidat til det kommende pavevalg!

Filed under: Fakta — Tags: , , , , , , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 22:17
Jeg vil godt en gang for alle afvise alle rygter om, at jeg skulle være kandidat til det kommende pavevalg!

7/2/2013

A pair of hands helping, is more useful than a million clasped in prayer

Filed under: Fakta,In english — Uffe R. B. Andersen @ 10:31

– subject says it all.

Powered by WordPress