/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

30/12/2008

Årets energiregnskab

Filed under: Løst og fast — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 0:28

Brændstof-regnskab:

  • 760,30 liter diesel
  • 7135,57 kroner
  • 9812 kilometer
  • gennemsnit: 9,39 kroner per liter og 12,9 kilometer per liter

18 liter mindre end sidste år, men 1000 kroner mere i udgift. Det er jo ikke prangende økonomi for en dieselbil, men da næsten alle ture er korte – shame on me – så bliver det nok ikke bedre. Jeg kan dog glæde mig over at have tanket til 6,49 kr/ltr i går, hvilket er det tredie-billigste, i de 4½ år vi har haft bilen og næsten 3 kroner under års-gennemsnittet – og så skulle priserne endda falde i morgen.

El-forbrug:

  • 5884 kWh (5870 kWh i 2007)
  • uge-gennemsnit: 113 kWh

Vi har desværre ikke formået at spare på strømmen i år, men 14 kWh over 365 dage er nærmest insignifikant.

Vand-forbrug:

  • 145,6 m3 (123,6 m3 i 2007)
  • uge-gennemsnit: 2,8 m3

Igen en stigning i forhold til 2007, lidt mere markant end elforbruget.

Naturgas-forbrug:

  • 1632,42 m3 (1610,61 m3 i 2007)
  • uge-gennemsnit: 31,39 m3

Det er desværre heller ikke lykkedes at skære ned i gasforbruget, men stigningen i forhold til 2007 er dog insignifikant og 170 m3 under forbruget i 2006.

I alt ligger vores el-, vand- og gasforbrug nok en smule over gennemsnittet for to voksne og to børn i et 110 m2 hus. Huset er dog klart under-isoleret og det står på dagsordnen for 2009. Generelt synes jeg ellers, at vi er gode til at slukke lys og elektriske installationer, men det er åbenbart ikke godt nok endnu 👿 . Jeg har bare svært ved at se, hvor vi kan gøre det bedre.

14/12/2008

»Jeg vil gerne være ‘Barske Brian’« – idioti på skræmmende højt niveau?

Filed under: Arthur Dent,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 22:41

“Goddag mand, økseskaft” – det kunne passende være rubrikoverskriften til dette indlæg.

I det seneste nummer af “POLITI – Magasinet til politi og anklagemyndighed”, er et interview med vores nye justitsminister, Hr. Brian Mikkelsen. Under overskriften »Jeg vil gerne være ‘Barske Brian’«, kan man blandt andet læse følgende:

[..]én ting har Brian Mikkelsen ikke lagt skjul på: Han vil være ‘tough on crime’:

»Ja, jeg hører til dem, som mener, at hårdere straffe hjælper. Det sender et præventivt signal og får farlige forbrydere væk fra gaden. Og når alle de der flotte og fine kriminologer og professorer siger det modsatte, synes jeg ikke, de ved, hvad der foregår i den virkelige verden.«

Men de laver vel deres undersøgelser på basis af det, der foregår i ‘den virkelige verden’?

»Det mener jeg ikke de gør. For der er en utryghed i befolkningen og en fornemmelse af, at hård kriminalitet bliver straffet for mildt, og det vil jeg gerne tage alvorligt. For jeg er 100 procent borgernes mand. [..]«

Målløs! Det er vist det indtryk, der passer bedst på min tilstand, når jeg læser ovenstående; selv efter at have læst det gentagne gange, bliver jeg lige paf over indholdet. Det ligner jo noget, man ville forvente at læse i satiriske medier, som Politikens ATS-spalte eller “Spinderiet”.

Det er populisme af værste skuffe og det er ren “Goddag mand, økseskaft”. Det er ren Søren Kjær – “Hvis det er fakta, så benægter a fakta”. Fremfor at følge fagkundskabens anbefalinger, vælger Hr. Brian Mikkelsen at forfølge befolkningens gunst.

Jeg er rystet over den arrogance, som Hr. Brian Mikkelsen lægger for dagen med en udtalelse som “de der flotte og fine kriminologer og professorer“. Hvad bilder manden sig ind? Hans uddannelse er cand. scient. pol., hvilket placerer ham i samfundsgruppen “de der flotte og fine DJØF‘ere”. Hans udtalelser placerer ham imidlertid umiddelbart i samfundsgruppen “idiot”, i betydningen “person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning” (oversat: person, der er så mentalt mindrebemidlet, at denne er ude af stand til almindelig ræsonnering).

Som ansvarlig minister er det Hr. Brian Mikkelsens pligt at sørge for resultat-orienterede løsninger. Det må være langt vigtigere at nedbringe kriminaliteten, end at højne folkets retsopfattelse. Det burde være indlysende, selv for en cand. scient. pol, at en høj retsopfattelse i befolkningen ikke nødvendigvis betyder lav kriminalitet, mens det omvendte vil være tilfældet.

Jeg er dybt, dybt krænket på min naturvidenskabelige uddannelse og jeg er dybt, dybt rystet, over dette lands regeringsmæssige tilstand.

Powered by WordPress