/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

18/8/2010

Nye tidspunkter for acontobetaling – kundenummer 60073XXXX

Filed under: Arthur Dent,Fakta,IT-sikkerhed,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 23:24

Så er der svar fra DONG Energy:

Til Uffe R. Andersen

Tak for din e-mail fra den 6. august.

Vi har noteret dine kommentarer til vores beslutning om at ændre tidspunkterne for betaling.

Det er korrekt, at ændringen vil forbedre vores likviditet.

Som det er i dag, betaler du for dit elforbrug op til tre måneder efter forbruget har fundet sted. I den periode køber vores elhandlere løbende ind, så DONG Energy’s forsyningsselskab kan forsyne kunderne døgnet rundt. Desuden har vi i vores distributionsselskab løbende udgifter til bl.a. at vedligeholde elnettet.

Med den ændrede acontobetaling vil der komme større balance mellem vores udgifter og kundernes betaling. Når ændringen er endeligt gennemført, vil betalingen for elforbruget finde sted omtrent midtvejs i forbrugsperioden. Der er således tale om delvis forudbetaling og delvis bagudbetaling.

Jeg håber, at dette afklarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
DONG Energy

<Navn udeladt>
Kundekonsulent

Reklamation

DONG Energy
Nesa Allé 1
2820 Gentofte

Tlf 72102030
Fax 72102401

reklamation@dongenergy.dk

Der er intet nyt i det og ingen bedre argumenter for, hvorfor de mener at kunne tillade sig at forbedre deres likviditet på min bekostning. Deres gribende beretning om, at de indkøber el løbende, altså inden de får min betaling, er jo ikke anderledes vilkår end hvad andre virksomheder har. Bilfabrikanter, producenter af husholdningsapparater, you name it. Blot leverer DONG en vare i “rater” og får derfor deres penge a conto.

Lad os lige kigge historisk på det: 1. marts 2001 overtager jeg mit hus. Ved udleveringen af nøglen aflæser sælger og jeg målere for gas, vand og el. Herefter indsender sælger sine informationer og betaler sin slut-regning. Cirka 3 måneder efter overtagelsen betaler jeg det første a conto-beløb, til dækning af den el jeg har brugt og som jeg må formode DONG har købt for de penge de fik fra sælger ved slutafregningen. Der er altså ikke nogen huller i pengestrømmen til DONG, hvis man kigger over en bare lidt længere tidshorisont og deres eneste gevinst ved den annoncerede ændring er en “her-og-nu” likviditetsforbedring.

Hvad skal jeg svare DONG Energy? Jeg er modtagelig for gode argumenter fra læserne 🙂 . Personligt kunne jeg acceptere en model, hvor DONG Energy opsætter en intelligent måler med fjernaflæsning (hvis de kan dokumentere, at den ikke uden videre kan hackes) og indfører en “taletids-model”, hvor jeg køber for 1000 kroner el og så lukker de for strømmen, når jeg ikke har flere penge på kontoen; hvilket selvfølgelig undgås i praksis ved at tilmelde betalingen til betalingsservice eller blot overføre penge til ens konto, når man får en sms om, at ens konto er ved at være tom.

Hvad siger I andre?

30/12/2008

Årets energiregnskab

Filed under: Løst og fast — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 0:28

Brændstof-regnskab:

  • 760,30 liter diesel
  • 7135,57 kroner
  • 9812 kilometer
  • gennemsnit: 9,39 kroner per liter og 12,9 kilometer per liter

18 liter mindre end sidste år, men 1000 kroner mere i udgift. Det er jo ikke prangende økonomi for en dieselbil, men da næsten alle ture er korte – shame on me – så bliver det nok ikke bedre. Jeg kan dog glæde mig over at have tanket til 6,49 kr/ltr i går, hvilket er det tredie-billigste, i de 4½ år vi har haft bilen og næsten 3 kroner under års-gennemsnittet – og så skulle priserne endda falde i morgen.

El-forbrug:

  • 5884 kWh (5870 kWh i 2007)
  • uge-gennemsnit: 113 kWh

Vi har desværre ikke formået at spare på strømmen i år, men 14 kWh over 365 dage er nærmest insignifikant.

Vand-forbrug:

  • 145,6 m3 (123,6 m3 i 2007)
  • uge-gennemsnit: 2,8 m3

Igen en stigning i forhold til 2007, lidt mere markant end elforbruget.

Naturgas-forbrug:

  • 1632,42 m3 (1610,61 m3 i 2007)
  • uge-gennemsnit: 31,39 m3

Det er desværre heller ikke lykkedes at skære ned i gasforbruget, men stigningen i forhold til 2007 er dog insignifikant og 170 m3 under forbruget i 2006.

I alt ligger vores el-, vand- og gasforbrug nok en smule over gennemsnittet for to voksne og to børn i et 110 m2 hus. Huset er dog klart under-isoleret og det står på dagsordnen for 2009. Generelt synes jeg ellers, at vi er gode til at slukke lys og elektriske installationer, men det er åbenbart ikke godt nok endnu 👿 . Jeg har bare svært ved at se, hvor vi kan gøre det bedre.

Powered by WordPress