/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

18/8/2010

Nye tidspunkter for acontobetaling – kundenummer 60073XXXX

Filed under: Arthur Dent,Fakta,IT-sikkerhed,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 23:24

Så er der svar fra DONG Energy:

Til Uffe R. Andersen

Tak for din e-mail fra den 6. august.

Vi har noteret dine kommentarer til vores beslutning om at ændre tidspunkterne for betaling.

Det er korrekt, at ændringen vil forbedre vores likviditet.

Som det er i dag, betaler du for dit elforbrug op til tre måneder efter forbruget har fundet sted. I den periode køber vores elhandlere løbende ind, så DONG Energy’s forsyningsselskab kan forsyne kunderne døgnet rundt. Desuden har vi i vores distributionsselskab løbende udgifter til bl.a. at vedligeholde elnettet.

Med den ændrede acontobetaling vil der komme større balance mellem vores udgifter og kundernes betaling. Når ændringen er endeligt gennemført, vil betalingen for elforbruget finde sted omtrent midtvejs i forbrugsperioden. Der er således tale om delvis forudbetaling og delvis bagudbetaling.

Jeg håber, at dette afklarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
DONG Energy

<Navn udeladt>
Kundekonsulent

Reklamation

DONG Energy
Nesa Allé 1
2820 Gentofte

Tlf 72102030
Fax 72102401

reklamation@dongenergy.dk

Der er intet nyt i det og ingen bedre argumenter for, hvorfor de mener at kunne tillade sig at forbedre deres likviditet på min bekostning. Deres gribende beretning om, at de indkøber el løbende, altså inden de får min betaling, er jo ikke anderledes vilkår end hvad andre virksomheder har. Bilfabrikanter, producenter af husholdningsapparater, you name it. Blot leverer DONG en vare i “rater” og får derfor deres penge a conto.

Lad os lige kigge historisk på det: 1. marts 2001 overtager jeg mit hus. Ved udleveringen af nøglen aflæser sælger og jeg målere for gas, vand og el. Herefter indsender sælger sine informationer og betaler sin slut-regning. Cirka 3 måneder efter overtagelsen betaler jeg det første a conto-beløb, til dækning af den el jeg har brugt og som jeg må formode DONG har købt for de penge de fik fra sælger ved slutafregningen. Der er altså ikke nogen huller i pengestrømmen til DONG, hvis man kigger over en bare lidt længere tidshorisont og deres eneste gevinst ved den annoncerede ændring er en “her-og-nu” likviditetsforbedring.

Hvad skal jeg svare DONG Energy? Jeg er modtagelig for gode argumenter fra læserne 🙂 . Personligt kunne jeg acceptere en model, hvor DONG Energy opsætter en intelligent måler med fjernaflæsning (hvis de kan dokumentere, at den ikke uden videre kan hackes) og indfører en “taletids-model”, hvor jeg køber for 1000 kroner el og så lukker de for strømmen, når jeg ikke har flere penge på kontoen; hvilket selvfølgelig undgås i praksis ved at tilmelde betalingen til betalingsservice eller blot overføre penge til ens konto, når man får en sms om, at ens konto er ved at være tom.

Hvad siger I andre?

5/8/2010

Vedrørende nye tidspunkter for betaling af elregninger

Filed under: Arthur Dent — Tags: , , , — Uffe R. B. Andersen @ 23:59

Således skrev en DONG Energy-kunde i dag, som respons på DONG Energys nyligt udsendte brev med krav om forudbetaling for el-leverancer:

Kære Kundecenter

Jeg har med stor interesse læst jeres nyligt fremsendte brev, vedrørende ændringer i tidspunkterne for betaling af elregninger. Der er dog visse elementer i jeres brev, som jeg ikke forstår og som jeg føler kræver en uddybning, som jeg har ledt forgæves efter på jeres FAQ-side (dongenergy.dk/elregning).

I skriver, at årsagen til ændringen er, at I ønsker at mindske de udgifter I har, ved først at få betaling efter, at elforbruget har fundet sted (I anvender i øvrigt en ret spøjs kommatering i jeres formulering). I betragtning af, at I er funderet på ældgamle virksomheder, så må det vel kunne forventes, at I har en driftskapital tilrådighed, som gør det muligt for jer at producere jeres vare, uden at skulle låne penge til det? Dermed har I ikke nogen udgifter, allerhøjest en tabt renteindtægt. Det er så tilfældigvis vilkårene for langt de fleste virksomheder – først producerer man varen, så sælger man og får penge for den. Hvad gør jer så specielle, at I mener at kunne tillade jer at opkræve betaling for jeres vare, før den er produceret, endsige solgt? Altså udover, at I i praksis er et monopolforetagende og jeg, som forbruger, derfor ikke rigtig kan gøre noget, udover at føle mig frustreret af jeres voldtægt af min økonomi?

Jeg har også et ønske om at nedsætte mine udgifter og en af de måder jeg kan gøre det, er det ved først at betale for en vare, når jeg har modtaget den. På samme vis, som jeg først modtager min løn, når jeg har leveret mit arbejde. Mens jeg venter på min vare, står mine penge i min bank og optjener en efterhånden ussel renteindtægt og på samme vis står min løn i min arbejdsgivers bank og optjener en givetvis væsentlig bedre renteindtægt.

Jeg har ærligt talt svært ved at forstå, hvorfor renteudgiften skal skubbes over til mig? For jer er det som at pisse i bukserne, for nok får I pludselig et kapitalindskud fra jeres kunder, men fra september 2011 vil I igen kun få de samme årlige indtægter, som I har i dag.

Jeg ser frem til jeres opklarende svar.


Med venlig hilsen – Sincerely
Uffe R. B. Andersen – mailto:urb@twe.net
https://blog.andersen.nu/

22/5/2009

Sviner til IDEmøbler

Filed under: Løst og fast — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 21:23

Jeg synes ellers jeg er et rimeligt tålmodigt menneske, men i dag var jeg tæt på at forlade den lokale IDEmøbler i indædt raseri.

I lørdags var Maj-Britt og jeg med pigerne ude for at kigge på nye senge. Vi havde håbet at få bygget til, inden de skulle have nye senge, men pladsen i tremmesengene er ved at være knap. Maj-Britt havde studeret udvalget og faldet for Flexas senge-udvalg, som forhandles af IDEmøbler og derfor tog vi i den lokale IDEmøbler.

Her var god service, vi fik priser og mål og gode idéer. Vi kunne hurtigt se, at der ikke ville være plads til to “halvhøje” senge, hver à 210x110cm, da de skal stå i et 250cm bredt rum. Vi tog derfor hjem igen, for at måle op en ekstra gang og prøve at overbevise pigerne om,  at de godt kunne enes om køjesenge, indtil de kan få hver sit værelse.

I dag returnerede vi så til IDEmøbler i Gladsaxe, for at investere i to Flexa-senge, stige, sengeheste, madrasser, bog-lommer osv. Igen god service, indtil den unge dame taster ordren ind på sin computer:

Jeg har ikke det hele på lager. Der er 5 ugers leveringstid på resten.

Undskyld mig – 5 uger? Det er en katalogvare, ikke en skræddersyet seng! Normalt er leveringstiden faktisk 7 uger, men fordi de væsentligste dele var på lager, så kunne de levere det hele om senest 5 uger – måske endda lidt før.

Hvorfor i alverden fortalte de os ikke det i lørdags, da vi kiggede på deres udvalg? Jo, klart nok, så havde vi jo bare fundet noget andet, men det er fandeme ringe service.

Samlet pris er over DKK 9.000, som de forventede vi betalte ned det samme! Ærlig talt – når jeg køber noget på internettet, så må forhandleren ikke hæve en krone på mit kort, før varen er klar til afsendelse. Hvordan kan de bilde sig ind, at man vil lade dem få renterne af 9.000 kroner i over en måned? Jeg overlod resten af forhandlingerne til Maj-Britt og stillede mig afsides, hvor jeg kunne skumle i fred. Vi endte med at kunne “nøjes” med at erlægge de DKK 4.000 med det samme.

Men jeg – jeg sætter aldrig mere min ben i IDEmøbler!

Powered by WordPress