/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

18/8/2010

Nye tidspunkter for acontobetaling – kundenummer 60073XXXX

Filed under: Arthur Dent,Fakta,IT-sikkerhed,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 23:24

Så er der svar fra DONG Energy:

Til Uffe R. Andersen

Tak for din e-mail fra den 6. august.

Vi har noteret dine kommentarer til vores beslutning om at ændre tidspunkterne for betaling.

Det er korrekt, at ændringen vil forbedre vores likviditet.

Som det er i dag, betaler du for dit elforbrug op til tre måneder efter forbruget har fundet sted. I den periode køber vores elhandlere løbende ind, så DONG Energy’s forsyningsselskab kan forsyne kunderne døgnet rundt. Desuden har vi i vores distributionsselskab løbende udgifter til bl.a. at vedligeholde elnettet.

Med den ændrede acontobetaling vil der komme større balance mellem vores udgifter og kundernes betaling. Når ændringen er endeligt gennemført, vil betalingen for elforbruget finde sted omtrent midtvejs i forbrugsperioden. Der er således tale om delvis forudbetaling og delvis bagudbetaling.

Jeg håber, at dette afklarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
DONG Energy

<Navn udeladt>
Kundekonsulent

Reklamation

DONG Energy
Nesa Allé 1
2820 Gentofte

Tlf 72102030
Fax 72102401

reklamation@dongenergy.dk

Der er intet nyt i det og ingen bedre argumenter for, hvorfor de mener at kunne tillade sig at forbedre deres likviditet på min bekostning. Deres gribende beretning om, at de indkøber el løbende, altså inden de får min betaling, er jo ikke anderledes vilkår end hvad andre virksomheder har. Bilfabrikanter, producenter af husholdningsapparater, you name it. Blot leverer DONG en vare i “rater” og får derfor deres penge a conto.

Lad os lige kigge historisk på det: 1. marts 2001 overtager jeg mit hus. Ved udleveringen af nøglen aflæser sælger og jeg målere for gas, vand og el. Herefter indsender sælger sine informationer og betaler sin slut-regning. Cirka 3 måneder efter overtagelsen betaler jeg det første a conto-beløb, til dækning af den el jeg har brugt og som jeg må formode DONG har købt for de penge de fik fra sælger ved slutafregningen. Der er altså ikke nogen huller i pengestrømmen til DONG, hvis man kigger over en bare lidt længere tidshorisont og deres eneste gevinst ved den annoncerede ændring er en “her-og-nu” likviditetsforbedring.

Hvad skal jeg svare DONG Energy? Jeg er modtagelig for gode argumenter fra læserne 🙂 . Personligt kunne jeg acceptere en model, hvor DONG Energy opsætter en intelligent måler med fjernaflæsning (hvis de kan dokumentere, at den ikke uden videre kan hackes) og indfører en “taletids-model”, hvor jeg køber for 1000 kroner el og så lukker de for strømmen, når jeg ikke har flere penge på kontoen; hvilket selvfølgelig undgås i praksis ved at tilmelde betalingen til betalingsservice eller blot overføre penge til ens konto, når man får en sms om, at ens konto er ved at være tom.

Hvad siger I andre?

5/8/2010

Vedrørende nye tidspunkter for betaling af elregninger

Filed under: Arthur Dent — Tags: , , , — Uffe R. B. Andersen @ 23:59

Således skrev en DONG Energy-kunde i dag, som respons på DONG Energys nyligt udsendte brev med krav om forudbetaling for el-leverancer:

Kære Kundecenter

Jeg har med stor interesse læst jeres nyligt fremsendte brev, vedrørende ændringer i tidspunkterne for betaling af elregninger. Der er dog visse elementer i jeres brev, som jeg ikke forstår og som jeg føler kræver en uddybning, som jeg har ledt forgæves efter på jeres FAQ-side (dongenergy.dk/elregning).

I skriver, at årsagen til ændringen er, at I ønsker at mindske de udgifter I har, ved først at få betaling efter, at elforbruget har fundet sted (I anvender i øvrigt en ret spøjs kommatering i jeres formulering). I betragtning af, at I er funderet på ældgamle virksomheder, så må det vel kunne forventes, at I har en driftskapital tilrådighed, som gør det muligt for jer at producere jeres vare, uden at skulle låne penge til det? Dermed har I ikke nogen udgifter, allerhøjest en tabt renteindtægt. Det er så tilfældigvis vilkårene for langt de fleste virksomheder – først producerer man varen, så sælger man og får penge for den. Hvad gør jer så specielle, at I mener at kunne tillade jer at opkræve betaling for jeres vare, før den er produceret, endsige solgt? Altså udover, at I i praksis er et monopolforetagende og jeg, som forbruger, derfor ikke rigtig kan gøre noget, udover at føle mig frustreret af jeres voldtægt af min økonomi?

Jeg har også et ønske om at nedsætte mine udgifter og en af de måder jeg kan gøre det, er det ved først at betale for en vare, når jeg har modtaget den. På samme vis, som jeg først modtager min løn, når jeg har leveret mit arbejde. Mens jeg venter på min vare, står mine penge i min bank og optjener en efterhånden ussel renteindtægt og på samme vis står min løn i min arbejdsgivers bank og optjener en givetvis væsentlig bedre renteindtægt.

Jeg har ærligt talt svært ved at forstå, hvorfor renteudgiften skal skubbes over til mig? For jer er det som at pisse i bukserne, for nok får I pludselig et kapitalindskud fra jeres kunder, men fra september 2011 vil I igen kun få de samme årlige indtægter, som I har i dag.

Jeg ser frem til jeres opklarende svar.


Med venlig hilsen – Sincerely
Uffe R. B. Andersen – mailto:urb@twe.net
https://blog.andersen.nu/

28/8/2009

Kære Netarkivet

Filed under: Humor,IT-sikkerhed,Nørderi,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 17:51

Som det fremgår af vedstående grafik, er Netarkivets robot ganske aggressiv imod min server – omkring 40% af båndbredden blev brugt af den.

Det kan jeg ikke acceptere, når andre søgerobotter, som Google, kan nøjes med langt mindre. Jeg har derfor konsulteret jeres FAQ, spørgsmål 19, og inkluderet jeres ip-adresser i en drop-regel i min firewall:

130.226.228.7
130.226.228.8
130.226.228.72
130.226.228.73
130.226.228.74
130.226.228.75
130.226.228.78
130.225.26.132
130.225.26.133
130.225.26.135
130.225.26.136
130.225.26.138
130.225.26.139
130.225.27.140

Tilgengæld er det god service, at I informerer om jeres ip-adresser. Skulle I en dag få tunet jeres søgerobotter, så de ikke fremstår så aggressivt, er I naturligvis velkomne til at bede om fornyet adgang.

14/12/2008

»Jeg vil gerne være ‘Barske Brian’« – idioti på skræmmende højt niveau?

Filed under: Arthur Dent,Politik — Tags: , , , , — Uffe R. B. Andersen @ 22:41

“Goddag mand, økseskaft” – det kunne passende være rubrikoverskriften til dette indlæg.

I det seneste nummer af “POLITI – Magasinet til politi og anklagemyndighed”, er et interview med vores nye justitsminister, Hr. Brian Mikkelsen. Under overskriften »Jeg vil gerne være ‘Barske Brian’«, kan man blandt andet læse følgende:

[..]én ting har Brian Mikkelsen ikke lagt skjul på: Han vil være ‘tough on crime’:

»Ja, jeg hører til dem, som mener, at hårdere straffe hjælper. Det sender et præventivt signal og får farlige forbrydere væk fra gaden. Og når alle de der flotte og fine kriminologer og professorer siger det modsatte, synes jeg ikke, de ved, hvad der foregår i den virkelige verden.«

Men de laver vel deres undersøgelser på basis af det, der foregår i ‘den virkelige verden’?

»Det mener jeg ikke de gør. For der er en utryghed i befolkningen og en fornemmelse af, at hård kriminalitet bliver straffet for mildt, og det vil jeg gerne tage alvorligt. For jeg er 100 procent borgernes mand. [..]«

Målløs! Det er vist det indtryk, der passer bedst på min tilstand, når jeg læser ovenstående; selv efter at have læst det gentagne gange, bliver jeg lige paf over indholdet. Det ligner jo noget, man ville forvente at læse i satiriske medier, som Politikens ATS-spalte eller “Spinderiet”.

Det er populisme af værste skuffe og det er ren “Goddag mand, økseskaft”. Det er ren Søren Kjær – “Hvis det er fakta, så benægter a fakta”. Fremfor at følge fagkundskabens anbefalinger, vælger Hr. Brian Mikkelsen at forfølge befolkningens gunst.

Jeg er rystet over den arrogance, som Hr. Brian Mikkelsen lægger for dagen med en udtalelse som “de der flotte og fine kriminologer og professorer“. Hvad bilder manden sig ind? Hans uddannelse er cand. scient. pol., hvilket placerer ham i samfundsgruppen “de der flotte og fine DJØF‘ere”. Hans udtalelser placerer ham imidlertid umiddelbart i samfundsgruppen “idiot”, i betydningen “person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning” (oversat: person, der er så mentalt mindrebemidlet, at denne er ude af stand til almindelig ræsonnering).

Som ansvarlig minister er det Hr. Brian Mikkelsens pligt at sørge for resultat-orienterede løsninger. Det må være langt vigtigere at nedbringe kriminaliteten, end at højne folkets retsopfattelse. Det burde være indlysende, selv for en cand. scient. pol, at en høj retsopfattelse i befolkningen ikke nødvendigvis betyder lav kriminalitet, mens det omvendte vil være tilfældet.

Jeg er dybt, dybt krænket på min naturvidenskabelige uddannelse og jeg er dybt, dybt rystet, over dette lands regeringsmæssige tilstand.

Powered by WordPress