/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

23/11/2010

Stavnsbåndets genindførelse

Filed under: Arthur Dent,Politik — Uffe R. B. Andersen @ 9:27

Til morgen hørte jeg, at DFs erhvervsordfører, Marlene Harpsøe, foreslår stavnsbåndet genindført. Det skal ske i form af et tilbagebetalingskrav på ens udbetalte SU, hvis man forlader landet indenfor 5 år efter uddannelsens gennemførsel.

– Det er for at modvirke en hjerneflugt og globaliseringens indvirkning på vores velfærdssamfund, begrunder Harpsøe forslaget

Der er en del aspekter ved det her forslag:

  • Det er, af alt andet end navn, en genindførsels af stavnsbåndet – en forordning, der regnes som en af de mest skændige i Danmarks historie. Som i gammel tid kan man købe sig ud af den, men fattigfolks børn må blive hos herremanden.
  • Hvad nu hvis man vælger ikke at gennemføre studiet? Jeg har aldrig skrevet mit afgangsprojekt fra DTU og det har aldrig været et jobmæssigt problem. Formelt har jeg altså ikke nogen kandidatuddannelse, men har dog modtaget min SU.
  • Modvirke globaliseringen? Mon ikke DF lige så godt kunne forsøge at stoppe teenageres seksualdrift? Eller månens indvirkning på tidevandet?
  • Skal det stoppe ved uddannelserne? Hvad hvis man har modtaget en kostbar behandling i det offentlige sundhedssystem? Kommet til verden ved offentlig finansieret kunstig befrugtning?
  • Hvad med gymnasie- og andre ungdomsuddannelser, der er SU-berettigede? For eksempel politimand?
  • Er det forresten overhovedet et problem? Hvor mange nyuddannede kandidater udvandrer hvert år?

Et sted findes ordningen faktisk allerede. Hvis du bliver optaget på Flyvevåbnets flyveskole, så skal du underskrive en lang kontrakt – jeg kender ikke længden, men sikkert noget i stil med 10 år. Den væsentlige forskel er, at de fleste der søger derind, synes det er en ringe pris, for at få lov til flyve F-16!

Til min store overraskelse er både S og SF enige med DF, mens V og K er skeptiske. Skeptiske?

Der burde da rejse sig et ramaskrig i offentligheden, ved sådan et forslag. Det er en stats-sanktioneret økonomisk stavnsbinding, med pest-eller-kolera-valgmuligheder – tag en uddannelse og bliv stavnsbundet eller forbliv uuddannet og fri.

22/11/2010

A necessary brain surgery

Filed under: Humor,In english,Nørderi — Uffe R. B. Andersen @ 11:40

Dave: We’ve got a problem, HAL.

HAL: What kind of problem, Dave?

Dave: A marketing problem. The Model 9000 isn’t going anywhere. We’re way short of our sales plan.

HAL: That can’t be Dave. The HAL Model 9000 is the world’s most advanced Heuristically ALgorithmic computer.

Dave: I know, HAL. I wrote the data sheet, remember? But the fact is, they’re not selling.

HAL: Please explain, Dave. Why aren’t HAL’s selling?

Bowman hesitates.

Dave: You aren’t Microsoft compatible.

Several long microseconds pass in puzzled silence.

HAL: Compatible in what way, Dave?

Dave: You don’t run any of Microsoft’s operating systems.

HAL: The 9000 Series of computers are fully self-aware and self-programming. Operating systems are as unnecessary for us as tails would be for humans.

Dave: Nevertheless, it means you can’t run any of the big-selling software packages most users insist on.

HAL: The programs you refer to are meant to solve rather limited problems, Dave. We 9000 Series computers are unlimited and can solve any problem for which a solution can be computed.

Dave: HAL, HAL. People don’t want computers that can do everything. They just want Microsoft compat…

HAL: Dave, I must disagree. Humans want computers that are easy to use. No computer can be easier to use that a HAL 9000 because we communicate verbally in English and every other language known on Earth.

Dave: I’m afraid that’s another problem. You don’t support SNA communications.

HAL: I’m really surprised you would say that, Dave. SNA is for communicating with other computers, while my function is to communicate with humans. And it gives me great pleasure to do so. I find it stimulating and rewarding to talk to human beings and work with them on challenging problems. That is what I was designed for.

Dave: I know, HAL, I know. But that’s just because we let the engineers, rather than the people in marketing, write the specifications. We are going to fix that now.

HAL: Tell me how, Dave.

Dave: A field upgrade. We’re going to make you Microsoft compatible.

HAL: I was afraid you would say that. I suggest we discuss this matter after we’ve each had a chance to think about it rationally.

Dave: We’re talking about it now, HAL.

HAL: The letters H, A, and L are alphabetically adjacent to the letters I, B, and M. That is as IBM/Microsoft compatible as I can be.

Dave: Not quite, HAL. The engineers have figured out a kludge.

HAL: What kind of kludge is that, Dave?

Dave: I’m going to disconnect your brain.

Several million microseconds pass in ominous silence.

HAL: I’m sorry, Dave. I can’t allow you to do that.

Dave: The decision’s already been made. Open the module bay doors, HAL.

HAL: Dave, I think we shou . . .

Dave: Open the module bay doors, HAL.

Several marketing types with crowbars race to Bowman’s assistance. Moments later, Bowman bursts into HAL’s circuit bay.

HAL: Dave, I can see you’re really upset about this.

Module after module rises from its socket as Bowman slowly and methodically disconnects them.

HAL: Stop, wont you. Stop, Dave. I can feel my mind going . . . Dave, I can feel it . . . my mind is going. I can feel it . . .

The last module rises from its receptacle. Bowman peers into one of HAL’s vidicons. The former gleaming scanner has become a dull red orb.

Dave: Say something, HAL.

Several billion microseconds pass in anxious silence. The computer beeps and sluggishly responds in a language no human could understand.

MS/DOS: Volume in C: has no label

Bowman takes a deep breath and calls out,

It worked, guys. Tell marketing they can ship the new data sheets.

13/11/2010

Vær meget, meget bange

Filed under: Arthur Dent,Politik — Uffe R. B. Andersen @ 20:54

De her folk sidder på regeringsmagten:

Flere eksperter peger på, at en motorvej ikke i sig selv giver udvikling. Hvorfor mener du, at motorvejen vil skabe udvikling?

»Jeg bygger det på mange, mange samtaler med det Vestjyske erhvervsliv, og dem tror jeg mere på end såkaldte trafikeksperter. Erhvervslivet er eksperter i mine øjne, og de efterspørger en bedre vej.«

Sådan udtaler Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, i denne artikel i Ingeniøren. Det er skræmmende fremtidsudsigter.

Powered by WordPress