/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

7/5/2013

Post-lockout status …

Filed under: Fakta,Politik — Uffe R. B. Andersen @ 8:51

Før:

Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup – Dato: 19. marts 2013

Kære Uffe Andersen

Tak for din henvendelse til kommunalbestyrelsen, hvori du problematiserer, at borgerne ikke får den forventede ydelse fra kommunen, hvis det skulle blive en realitet, at lærerne lockoutes.

Børnene har ret til undervisning, og det betyder, at en stor del af den undervisning, som må aflyses i forbindelse med en evt. lockout, skal efterlæses på et senere tidspunkt.

Vi forventer derfor ikke, at en evt. lockout vil betyde nogen besparelse for Ballerup Kommune.

Med venlig hilsen
Jesper Würtzen

Efter:
Lige lidt info i forhold til skole/hjem-samtalerne.

De aktiviteter, der var planlagt til at blive udført under lockouten bortfalder for resten af skoleåret.
Det betyder desværre, at der ikke bliver afholdt forårs-skole/hjemsamtaler i 2.A, som der plejer.
Det er jo en særlig situation med en lockout og det er bl.a. konsekvensen af den for jer.
Vi vil understrege, at det er et diktat ovenfra, og at det gælder for hele skolen, men at der kan være særlige omstændigheder for enkelte elever på skolen, der gør at nogle bliver indkaldt til en form for samtale. Der er imidlertid ingen elever i 2.A, der falder ind under denne kategori.

(mine fremhævninger i begge tekster)

Så Jesper Würtzen – vil du selv foreslå at vi får vores skattekroner tilbage eller skal jeg møde op i byrådssalen og foreslå det?

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

 

Powered by WordPress