/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

18/2/2005

Dagens triste nyheder…

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 11:40

Jens Martin Knudsen døde i går, 74 år gammel. Dermed mistede Danmark en af sine fremmeste og mest respekterede forskere. Hans slags vil der kun blive længere i mellem i fremtiden – ikke mindst set i lyset af gårsdagens ministerrokade, der har bragt Hr. Bertel Haarder tilbage til Undervisningsministeriet. Vi er nok en del der husker hans forrige embedsperiode i det ministerium med gru og personligt undrer jeg mig over, hvad den mand skal kunne gøre af gode ting for det område.

Tilbage under Schlüter-regeringen var Hr. Bertel Haarder en af forkæmperne for, at erhverslivet skulle have indflydelse på Universiteterne og ikke mindst på deres forskning. Forskningen skulle foregå i samarbejde med virksomhederne, så der kom øjeblikkeligt brugbare forskningsresultater ud. I hvert fald DTU advarede imod denne politik – Universiteterne skal foretage grundforskning og den kan i sagens natur ikke forventes at være direkte anvendelig. Virksomhederne må derfor selv finansiere deres løbende forskning – der jo reelt oftest nærmere er produktudvikling. Hr. Bertel Haarder fik sin vilje og…

Nu skriger regeringen så op om manglende forskning – well, de ved jo godt, hvem de har at takke. Og manden med leen er tilbage i Undervisningsministeriet. Gad nok vide hvilke professioner han i denne omgang vil reducere til lavstatus-områder? Under Schlüter-regeringen gik det primært ud over lærer- og ingeniørfagene, der begge blev betegnet som egnede områder at uddanne sig indenfor, “hvis man ikke kunne andet”. Min universitetstid, under Hr. Bertel Haarders embede, bidrog til min opfattelse af Hr. Bertel Haarder som et særdeles usympatisk menneske og hans tid som integrationsminister har yderligere styrket den. Med Hr. Bertel Haarder som Undervisningsminister er jeg helt sikker på, at Danmark ikke vil være i stand til at fastholde en førerposition indenfor forskning og uddannelse – det ville have krævet en kompetent person på posten, fremfor en benhård, egenrådig karrierepolitiker.

Nekrolog over Jens Martin Knudsen, i Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Lille opdatering – LazyImageLayout

Filed under: Løst og fast — Uffe R. B. Andersen @ 3:45

Det lille plugin LazyImageLayout gør det pludselig let at have popup-billeder i WordPress – så det installerede jeg :cool:. Én fil skal kopieres og plugin’et skal aktiveres – det er alt. Syntaksen skal jeg nok lige vænne mig til, men det virker forrygende.

Og nej, jeg sidder ikke opppe så sent – WP understøtter postning af indlæg i fremtiden :wink:.

Powered by WordPress