/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

8/4/2005

Dagens citat

Filed under: Løst og fast — Uffe R. B. Andersen @ 12:15

We’ll try to cooperate fully with the IRS, because, as citizens, we feel a strong patriotic duty not to go to jail.

— Dave Barry

Den passer jo også meget godt på danske forhold :mrgreen:.

Powered by WordPress