/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

7/7/2005

Bekæmp terroren med uddannelse og videndeling..

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 15:42

Dagens terrorangreb i London kan meget vel tænkes at være et forsøg på at forhindre G8-landene i at nå til enighed om en gældsslettelse for de fattigste af jordens lande. Det er nemlig vigtigt at forstå, at for terrorens bagmænd drejer det sig ikke om ideologi, men derimod om magt. Terrorens udøvere, hvad enten vi taler om nutidens Al-Qaeda eller 70’ernes RAF, Bader-Meinhof, Røde Brigader, PLO og PFLP, har måske troet på ideologien, hvadenten den har været politisk eller religiøs.

Men tag ikke fejl – for folk som Osama bin Laden, Yassir Arafat og de politiske ledere, der støttede 70’ernes venstreorienterede terrorisme, handler det kun om deres eget magtbegær. For at opfylde det begær er de villige til at ofre utallige af deres troende (politisk, såvel som religiøst) og ikke mindst villige til at dræbe civile i størst muligt omfang.

Og de er slet, slet ikke interesserede i gældsslettelse! De er nemlig dybt afhængige af at kunne holde liv i deres befolkningers antipati for vesten og vores normer. Enhver velvillig gestus fra G8-lederne, som kunne bringe velstand til de lande hvorfra terror-lederne rekruterer deres fodfolk, vil være en alvorlig trussel i mod deres drømme om magt.

Derfor er der kun en holdbar vej i kampen mod terror: Bekæmp fattigdom og uvidenhed. I Israel, i selvstyreområderne, i Saudi Arabien, Afghanistan, Irak, Iran, Algeriet, Marokko, Sudan, Indonesien! Stop støtten til de korrupte, men ofte pro-vestlige, regeringer og lad udviklingsstøtten havne hos de trængende, i stedet for på bank-konti i Schweiz og Cayman-øerne.

En befolkning der kan gå mæt i seng, ønsker ikke at føre krig. En veluddannet befolkning skaffer sig selv af med sine diktatorer. En befolkning der har noget at leve for, ønsker ikke at lide martyr-døden.

Powered by WordPress