/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

13/7/2005

Mest til eget brug..

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 22:20

Sociopat:

  1. Manglende empati
  2. Manglende evne til varige sociale kontakter
  3. Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
  4. Manglende evne til at føle skyld
  5. God til bortforklaringer og projektion

Fundet på Internettet, så jeg kan ikke garantere for definitionens rigtighed.

P.S.: I ved hvem I er 😈 .

Powered by WordPress