/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

16/10/2006

Intelligent design i biologiundervisningen

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 22:16

I radioen her til morgen, kunne man igen høre om kristne skoler, der ønskede at undervise i Intelligent design. En læseplan fra Undervisningsministeriet var blevet tilføjet ID, som pensum i biologi-undervisningen i kriste friskoler (se Gud med ind i biologi i friskoler).

Hvad er det helt præcist de kristne ikke fatter, når de får beskrevet kriterierne for, om noget kan kaldes en naturvidenskabelig teori? Carsten Agger fra MODSPIL har tidligere givet denne udmærkede beskrivelse:

Noget af det vigtigste at forstå her er, at en naturvidenskabelig teori ikke prætenderer at være en “sandhed” i nogen absolut forstand. En naturvidenskabelig teori er en model, en hypotese, der forsøger at forklare de eksperimentelle data. Hvis en teori kan forklare de eksperimentelle data og forudsige resultatet af eksperimenter (eller blot observationer), der endnu ikke er udført, antages den at være gyldig.

En videnskabelig teori kan altså efterprøves eksperimentelt – den er falsificérbar. Indenfor naturvidenskaberne er et udsagn, der ikke kan efterprøves, principielt meningsløst.

ID gør krav på at være en videnskabelig teori, en ligeberettiget konkurrent til udviklingslæren.

Hvordan bærer man sig så ad med at efterprøve denne teori? Svaret er, at det kan man ikke. ID er ikke en videnskabelig teori, det er et ikke-falsificérbart postulat om, at verden er indrettet på en bestemt måde. Det er med andre ord en trossag.

Wikipedia skriver følgende om ID’s falsificérbarhed:

Den vigtigste kritik af intelligent design går på den påståede videnskabelighed. Det vigtigste træk ved en naturvidenskabelig teori er at den stiller sig åben for falsifikation, dvs. at teorien kan efterprøves eksperimentelt og evt. forkastes grundet manglende overensstemmelse med virkeligheden. Dette er ikke tilfældet med ID, da enhver virkelighed kan påstås skabt af en almægtig skaber. ID må derfor forvises fra videnskabelighedens rækker til troens ditto.

Det er sgu’ da ikke ret svært at forstå, er det? ID kvalificérer sig ikke til betegnelsen videnskabelig teori og hører derfor ikke hjemme i naturvidenskabsundervisningen – fat det dog!

Jeg synes faktisk det er skandaløst og beskæmmende, at vi i det 21. århundredes Danmark tillader, at der sidder mennesker i undervisningssektoren, der overhovedet kan finde på at foreslå den slags. Det må siges at være et vægtigt argument for helt at forbyde skoler, der tager afsæt i en hvilken som helst form for religion.

Powered by WordPress