/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

17/9/2008

OBS – Oplysning for Borgere i Skuddueller

Filed under: Humor — Uffe R. B. Andersen @ 8:36

Duck… and cover…

[wpyt]C0K_LZDXp0I[/wpyt]

Powered by WordPress