/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

20/3/2009

God intention, forkert model

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 10:31

Humanistisk samfund vil have lov til at vie folk, ifølge en artikel i Politiken:

»Vi vil gerne, at vores brudepar ikke kun får en ceremoniel bekræftelse, men at vores ritual har juridisk gyldighed. Det vil give en større meningsfuldhed i ceremonien«, siger ambassadør for Humanistisk Samfund Dennis Nørmark.
[..]
Lisbet Christoffersen, som er ekspert i religionsret, forklarer, at selv om det kræver en gud at få vielsesbemyndigelse, har vi i Danmark en relativt åben model.

For i en række andre lande er det kun staten, som kan vie folk, mens vi har opretholdt, at også folkekirken og en række andre religiøse trossamfund, som er godkendt, kan vie.

I et ordentligt, sekulært, samfund skal vi adskille stat og religion. I tilfældet med ægteskaber betyder det, at den juridiske del bør varetages af en offentlig myndighed, hvorefter det skal stå de enkelte par frit for at søge deres religions velsignelse. Humanistisk samfunds forslag er derfor et træk i den forkerte retning.

Powered by WordPress