/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

30/1/2014

Goldman Sachs buys Danish Dong for USD 1.5 bn …

Filed under: Fakta,Humor,In english,Politik — Uffe R. B. Andersen @ 23:33

It’s not even that big :mrgreen:

Powered by WordPress