/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

28/10/2004

Forbyd religion og frigiv hash!

Filed under: Løst og fast — Uffe R. B. Andersen @ 13:13

Det slog mig lige, mens jeg stod og smurte mig noget frokost 😈 . Religion og andre hallucinagener anvendes af folk til at opnå en virkelighedsflugt – til for en stund at lægge ansvar og fornuft fra sig.

Kigger man nøgternt på de personlige og samfundsmæssige skader, påført af henholdsvis religion og hash, så kan der ikke være tvivl om, at samfundet ville være bedre tjent med at forbyde religion og lovliggøre hash.

Kan kristne heteroseksuelle kureres?

Filed under: Løst og fast — Uffe R. B. Andersen @ 12:29

Det fremgår af dagspressen, at den kristne forening Basis, mener at kunne “kurere” homoseksuelle kristne. Kristne, der kun er lidt homoseksuelle (hvad det så end dækker over) kan ved terapi ændre deres seksualitet, så den er i tråd med Basis’ (noget fundamentalistiske) bibel-fortolkning.

Egentlig er det vel mere interessant, om man ved tilsvarende terapi, kan kurere heteroseksuelle kristne for deres religiøsitet? I det 21. århundrede signalerer religiøs overbevisning kun, at man ikke har fulgt med i skolen, hverken i kristendoms-, historie eller biologi-undervisningen.

Powered by WordPress