/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

23/2/2005

Dankortgebyr – fatter politikerne ikke en bjælde?

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 10:12

Hr. Erhvervsminister Bent Bendtsen vil nu flytte Dankortgebyret væk fra den enkelte transaktion og over til de bankkunder, der har et Dankort. Jeg synes måske nok, at liberalismen er løbet lidt af sporet i denne sag.

Bankerne har brudt statens 1000-årige monopol på at udbyde et betalingsmiddel, men det berettiger dem ikke til at tage penge for tjenesten. Derimod burde bankerne have licens til at udbyde betalingsmidler i konkurrence med staten og staten skulle så forpligtes til at benytte licensindtægten til drift af et fællesnationalt elektronisk betalingsmiddel, for eksempel Dankortet. Det skal stå bankerne frit at lave konkurrende betalingskort, med alle de gebyrer de måtte ønske, hvis de mener der er et marked.

Bankerne må dog bringes til at forstå, at uanset hvilken løsning der findes, så skal driften af Dankortsystemet tages fra deres overskud, nu og i al fremtid.

Powered by WordPress