/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

18/3/2009

Men er det nu særligt smart?

Filed under: IT-sikkerhed — Uffe R. B. Andersen @ 10:29

Sun Solaris UFS Filesystem Local Denial of Service Vulnerabilities:

Multiple vulnerabilities have been identified in Sun Solaris, which could be exploited by local attackers to cause a denial of service.

– men hvis man er lokal bruger, generer man så andre end en selv? Og ville det ikke være lettere bare at trække stikket ud?

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

 

Powered by WordPress