Blog rename

It was easy to decide to get a blog, but what on earth should I call it? People with blogs seems to be champions in funny and interesting names for their blogs, but I really didn’t have a clue. So I just called it “Uffe R. B. Andersen Weblog”, which was very accurate, if not exactly exiting.

But last night it came to me, as I was looking through some log files on my Linux server. Log files on a Linux – or rather any ordinary Un*x – are located in the /var/log directory. The main log file is the messages log file, where practically everything is logged if not stated otherwise in the syslogd.conf file.

So the first place to look when in doubt is /var/log/messages. The leap of imagination was not far (especially not at 1 o’clock in the night). My weblog had to change name – to /var/blog/messages :-D.

There you have it – the reason for the new name. I’ll try to get earlier to bed in the future, so I don’t any more good ideas ;-).

Tør øjnene og læg violinen væk…

I torsdags åbnede Bakken og som altid var det startskuddet for en masse danske (og nu også svenske) motorcyklister. Imidlertid valgte politiet, samt Told og Skat at dryppe lidt malurt i motorcyklisternes bæger. På mange indfaldsveje til København blev der afholdt §77-eftersyn, ligesom politiet stoppede mange motorcyklister på deres hjemtur, med en razzia på Klampenborgvej.
I nyhedsgruppen dk.fritid.motorcykel har politiets opførsel vakt en del harme. I et vist omfang med rette – politiet uddelte således mange bøder efter færdselsloven §67, stk. 2, der siger

  • Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand

Begrundelsen har i de fleste tilfælde været anført som “Manglende bagskærm”. Imidlertid har Færdelsstyrelsen for over 3 måneder siden udsendt en skrivelse (pdf), hvor alle særregler vedrørende motorcyklers hjulafskærming fjernes.
Read More