/var/blog/messages Små skriverier, om dagligdags tanker jeg gør mig.

22/8/2007

Ministerens skjulte dagsorden

Filed under: Politik — Uffe R. B. Andersen @ 14:04

I dagens netudgave af Politiken finder man bla. artiklen “Minister flytter konfirmation til 6. klasse”, hvoraf det fremgår, at Hr. undervisningsminister Bertel Haarder vil flytte konfirmationsforberedelsen til 6. klassetrin. I følge artiklen skyldes ministerens beslutning, at flere mindre skoler kun har til og med 6. klassetrin og at eleverne derefter flytter til skoler, der ligger længere væk fra deres sogn.

Idéen stammer fra landets biskopper og støttes helhjertet af Hr. undervisningsminister Bertel Haarder, der citeres for at udtale »[..] som undervisningsminister ser jeg det som en fordel at have undervisningen på et tidspunkt, hvor der svirrer lidt færre hormoner rundt i hovedet på de kære unge mennesker«.

Hr. undervisningsminister Bertel Haarder har tidligere bekendtgjort sin stærke kristne overbevisning. Som undervisningsminister har han den unikke mulighed for at flytte konfirmationsforberedelserne til lavere klassetrin og dermed til børn, der endnu ikke er så skeptisk anlagt og langt fra er begyndt at interessere sig for livets filosofiske sider.

Det kunne derfor godt ligne et forsøg på at få flere unge til at gennemføre konfirmations-forberedelserne, ved at indoktrinere dem før deres naturlige skepsis modnes.

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

 

Powered by WordPress